Onderdompeling in de wereld van jonge ondernemers die de regels van het spel veranderen | YET

Bent u leerkracht? Klik hier!

Onderdompeling in de wereld van jonge ondernemers die de regels van het spel veranderen

“Onze doelstelling is meewerken aan het opbouwen van de wereld van morgen door een maximaal aantal jongeren ertoe aan te zetten om uit te groeien tot spelers van de verandering”. Deze mooie geloofsbelijdenis prijkt op de site van “Young Change Maker” op de pagina die speciaal gewijd is aan de conferenties die door de groep worden georganiseerd.

Intrigerend, zelfs interpellerend en in elk geval trachtend. Vooral omdat de conferentie van 29 maart laatstleden een mooie verzameling interveniënten beloofde.

De diversiteit in al zijn vormen

Hun leeftijd: ze zijn bijna 35 jaar oud of amper ouder dan 20. Hun look: als rapper, als soldaat, als middenkader, als intellectueel met een gouden brilletje met ronde glazen of jongeren uit een welgesteld gezin. Hun oorsprong: van hier of elders. Hun gemeenschappelijke punten: het zijn ondernemers - voor het merendeel zwaargewichten binnen hun sector - die zich op hun gemak voelen in hun rol als bedrijfsleider in innovatieve domeinen en erop gebrand zijn hun ervaring te delen.

Daarom hebben ze gereageerd op de uitnodiging van Young Change Maker en volgen ze elkaar op 29 maart op gedurende meer dan twee uur op het podium van de Digitale Workshop van Google die plaatsvond in BeCentral. Tegenover hen zit een jong en aandachtig publiek waarbij de diversiteit inzake geslacht, oorsprong en stijl zich aandient als een vanzelfsprekendheid. Anekdotes, goede plannen, moeilijke zaken, adviezen volgen elkaar op in een gemoedelijke sfeer die amper verstoord werd door de komst van Prins Laurent en zijn dochter Louise. En om de dag te eindigen, omdat we niets beter hadden gevonden om contacten te leggen en gesprekken aan te moedigen, zijn alle deelnemers bijeengekomen rond een glas in een net zo leuk en constructief geroezemoes.

De filosofie van YCM

De leiding van dit evenement, het elfde van zijn soort, berust bij het team van “Young Change Maker” waarvan het avontuur al vier jaar geleden is begonnen, zoals wordt uitgelegd door Célestin de Wergifosse, ondernemer sinds de leeftijd van 14 jaar en samen met Darbi Lubamba en Nathan Soret één van de oprichters van YCM: “We hebben ons er rekenschap van gegeven dat sommige van onze vrienden, van onze relaties actoren van de verandering waren binnen hun domein, maar dat het hen aan visibiliteit ontbrak. Dat heeft ons ertoe aangezet, ons gemotiveerd om een evenement rond hen te organiseren om te proberen zo veel mogelijk jongeren te inspireren opdat ze zich er rekenschap van geven dat men een positieve impact op de wereld, op de maatschappij of op een iets meer lokale schaal kan hebben ongeacht zijn leeftijd, of men nu 15, 20 of 25 jaar oud is. Zo heeft er vier jaar geleden een eerste evenement plaatsgevonden in het Brussels Parlement. Dit heeft ons een interview in het televisiejournaal opgeleverd. Daarna hebben enorm veel mensen ons gevraagd wanneer we een volgende conferentie gingen organiseren hoewel dit niet echt tot onze projecten behoorde! Door omstandigheden hebben we dan toch een tweede, een derde, enz. georganiseerd. We proberen zo breed mogelijk te zijn in het kiezen van de interveniënten. We verwelkomen zowel “diehard” ondernemers, jongeren die hun bedrijf hebben opgericht, hun start-up, als journalisten, fotografen, artiesten, muzikanten, dansers, ... Het doet er niet echt toe, zolang al deze jongeren het gemeenschappelijk punt hebben om een positieve impact te creëren die de wereld op hun niveau kan veranderen.”

Veelvoud aan ervaringen

Op deze avond in het begin van de lente zijn de deelnemers op de conferentie van YCM verwend geweest: de Franse filmmaker en fotograaf van Algerijnse oorsprong, Samir Bouadia, heeft hen uitgelegd hoe binnen Yard, een van de meest gevolgde media van de rapgalaxie in Frankrijk en België, hij onlangs een clip heeft gemaakt voor Booba en Medine, alsook “Balance ton bitume”, een documentaire over voetbal en de straat voor Netflix.

Wat Galo Diallo betreft, heeft hij in 2018 via Smile, een nieuwe groep van influencors, youtubers, instagrammers die vandaag echt wel populair zijn, twee miljard mensen bereikt. Over ons beroep, dat hij zelf als “nieuw” bestempeld, zegt hij het volgende: “Ik heb me er rekenschap van gegeven dat niemand zich bezighield met het ontwikkelen, omringen, stabiliseren van de loopbanen van deze jongere tussen de leeftijd van 18 tot 25 jaar die zich doen opmerken op het internet omdat er een goede mentale gezondheid, een zekere stabiliteit nodig is om te kunnen voortbestaan nadat men van de ene dag op de andere is overgeschakeld van de anonimiteit naar de bekendheid.” Hij die begonnen is met een pet als manager definieert zich vandaag als een agentschapsdirecteur die tal van talenten heeft ontdekt.

Fanny Everard en Manuela Moutafian, de benjamins van de avond zijn vanaf de leeftijd van 21 en 23 jaar begonnen met het project “What about Waste” dat momenteel in drie landen loopt met de hulp van een tiental vrijwilligers.  Hoewel men ze nog niet kan kwalificeren als onderneemsters in de strikte betekenis van het woord omdat ze voor het ogenblik prioriteit geven aan hun studies, lijkt de sterke symbolische waarde van hun kruistocht met het oog op het opleggen van metalen rietjes in plaats van plastic rietjes, of deze overtollige rietjes heel eenvoudig uit ons dagdagelijkse leven te bannen, hen niet strijdig met de idee om geld te verdienen. “Waarom zouden alleen de grote bedrijven gewettigd zijn om dit te doen?” vragen ze in koor.

Moussa Camara, een ondernemer van 33 jaar die afkomstig is uit de Parijse voorstad, is zijn vereniging “Les déterminés” komen voorstellen. “Ik heb mijn eerste onderneming opgericht op de leeftijd van 21 jaar. Ik heb beslist om te kapitaliseren op mijn ervaring om deze over te dragen aan anderen die zich in dezelfde situatie als mij in mjin beginperiode bevonden”, legt hij uit. “Het is niet vanzelfsprekend om iets op te starten wanneer men alleen is, wanneer men geen netwerk of tools heeft om zijn idee te concretiseren. Dan vertoont men de neiging om zichzelf te censureren, om zich te beperken en zich te demotiveren. We focussen ons niet op het product, noch op het studieniveau, noch op de sociale status, maar op de persoon, op het menselijke.” En hij besluit: “Er moet strijd worden geleverd tegen het sociaal determinisme. Niets is bepaald wanneer men vastberaden is.”

Fif Tobassi, medeoprichter van de site Booska-P die voor 100% gewijd is aan de Franse rap, is erin geslaagd uit te groeien tot een bekende acteur van de Franse rap zonder zelf rapper te zijn. Hij vertelt de verschillende fasen van zijn loopbaan sinds de jaren 2004-2005 toen hij de rappers uit zijn wijk filmde ver voor de opkomst van YouTube, Daylimotion, Instagram en Facebook, hoe hij backstage reportages tot een specialiteit heeft gemaakt, hoe hij “een medium heeft gecreëerd om mensen licht te geven die geen licht hebben”, hoe hij het heen en weer geloop voor en achter de camera heeft afgewisseld en hoe Booska-P voortaan samenwerkt met de grote merken van de rapcultuur alvorens te adviseren: “Wanneer je een idee hebt dat je passioneert en iedereen je gek verklaart, dan is het iets dat gaat werken!”

Tot slot is er Félicien Bogaerts, waarvan we de activiteiten als presentator op de kanalen van de RTBF en als youtuber niet meer voorstellen, noch het engagement ten voordele van het klimaat onder de dekmantel om het Facebook-platform “Le Biais Vert” voor te stellen, heeft het moderne ondernemerschap hertekent of op zijn minst wat het zou moeten zijn, binnen de huidige maatschappelijke context: “Jongeren zijn meer gevoelig voor de milieuproblemen omdat ze normaal gezien nog vele jaren voor zich hebben met alle risico’s die eraan verbonden zijn, oorlogen op olie, klimaatveranderingen die sommige gebieden onbewoonbaar maken, destabilisering van de democratie, klimaatmigraties, enz.” legde hij uit. “Waar ik me vandaag in interesseer is de vraag te stellen van het waarom. Waarom leven we? Om nog enkele jaren te kunnen profiteren van een economie die bezig is de planeet te vernietigen? Om geld te verdienen? Of misschien heeft men zin om onze energie te wijden aan beredeneerd produceren? Ik geloof dat men ons vandaag allemaal deze vraag moet stellen op het moment waarop men onderneemt.” Hij gaat verder met een ode aan de soberheid: “In onze maatschappijen heeft men vaak de notie van geluk vervangen door de notie van plezier door het toevoegen van pleziertjes telkens wanneer men een behoefte bevredigt, terwijl geluk opgebouwd wordt op basis van vooral immateriële zaken, zoals vriendschap, vertrouwen, liefde, muziek, ... In onze maatschappij valt men ook onder deze economische religie die ons overspoelt met reclame, die ons aanzet om te consumeren en ik denk dat het eerste wat men moet doen is zich hiervan bevrijden.”

Nu is het uw beurt

Er is ongetwijfeld al een nieuwe conferentie in wording met nieuwe interveniënten afkomstig uit ongetwijfeld verschillende, waarschijnlijk onverwachte, universums, voor een ervaring die echt wel de moeite waard loont om te proberen. Omdat al diegene die zin hebben om te ondernemen welkom zijn, zonder onderscheid inzake geslacht, oorsprong, afkomst, opleiding, zelfs leeftijd, naar het voorbeeld van Brussel, een van de meest veelzijdige en meest kosmopolitische steden ter wereld. En hebben ze adviezen, ondersteuning nodig om van start gaan, dan zijn de ‘Young Entrepreneurs of Tomorrow’ (YET) van de dienst 1819 daar om hen alle noodzakelijke steun te verlenen en om hen te helpen van Brussel een model van ondernemingsdiversiteit te maken.

 

Geschreven door Catherine Aerts voor YET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles similaires

Chers élèves, anciens participants, étudiants, enseignants et amis des sciences et des techniques, Nous vous rappelons les dates d'échéance de notre concours. Il reste encore...
Vous êtes enseignant.e à Bruxelles ? Vous avez envie de découvrir de nouveaux outils pour mettre vos élèves en projet ? Les impliquer dans leurs apprentissages ? Vous souhaitez...
Be part of their stories ! Rejoignez-nous le 9 décembre pour la 4ème édition du Pitch XXL, la soirée entrepreneuriale de l’année à ne pas manquer ! Le Start.LAB et le Start....
Enseignants, professionnels, bénévoles de la sensibilisation à l’entrepreneuriat, entrepreneurs et jeunes   Bpifrance Création fête les 20 ans des...