Wat is ondernemerschap ? | YET

Bent u leerkracht? Klik hier!

Wat is ondernemerschap ?

Ondernemen

Ondernemen is de handen uit de mouwen steken. Van een eigen project dromen, een project dat ons enthousiast maakt en waarvoor we inspanningen willen leveren. In staat zijn om bepaalde zaken op touw te zetten, doen wat moet om het project uit de grond te stampen met de nodige energie. Ongeacht de sector waarin men actief wil zijn: kunst, sociale sector, maatschappelijke of humanitaire zaken, sport of economie … Het is de persoon die centraal staat bij het ondernemen en het is hij of zij met zijn of haar talenten, troeven, sterke en zwakke punten die de aspecten van de onderneming zal invullen.

Een kwestie van ingesteldheid

Daarvoor kan men steunen op zijn/haar ondernemersingesteldheid. Wat is dat? Over welke gedragskenmerken beschikt elke ondernemer? Ongetwijfeld zelfstandigheid, creativiteit, nieuwsgierigheid, zin voor initiatief, een zekere bereidheid om risico's te nemen … en ook teamspirit en de wil om zich in te zetten. Dat is de basis van de ondernemingsgeest die we kunnen omschrijven als de capaciteit om van een idee over te gaan naar een concreet project. Het is dan ook essentieel om zichzelf te kennen, om afstand te kunnen nemen en de eigen werking, grenzen en sterke punten te evalueren. In alle eerlijkheid.

Ondernemingsgeest: wat houdt dat in?

Ondernemerschap is een ruim begrip en kan zowel in de strikte als ruime betekenis worden opgevat.

In de strikte betekenis is ondernemerschap de handeling om rijkdom en/of werkgelegenheid te creëren door de een onderneming op te richten of over te nemen. Het educatieve doel van de opleiding voor ondernemerschap in de strikte zin is inzicht in ondernemerschap en/of een ondernemer worden. Het is een opleiding voor ondernemerschap en/of ondernemers.

In de ruime zin van het woord is ondernemerschap de capaciteit om een idee concreet uit te voeren, om een project op te starten. Dat kan - onder meer - leiden tot de oprichting van een onderneming, maar ook tot intrapreneurschap (de collectieve en organisatorische capaciteit om het nemen van initiatief aan te moedigen en te begeleiden op elk niveau van een onderneming) en een grotere inzetbaarheid (de capaciteit om zelfstandig te evolueren op de arbeidsmarkt om door tewerkstelling het innerlijke potentieel op duurzame wijze te verwezenlijken). Het educatieve doel van de opleiding voor ondernemerschap in de ruime zin is jongeren ondernemender te maken. Het is een opleiding door ondernemerschap.

Jongeren warm maken voor ondernemen past binnen een logica die inzet op dialoog, het delen van ervaringen, uitwisseling van ideeën, erkenning van ieders bijdrage aan elke stap van de verwezenlijking.

Ondernemingspedagogie

In deze optiek is het interessant om leraren onderricht te geven over ondernemingspedagogie ter ondersteuning van hun capaciteit om inspanningen te concentreren rond een collectief project, en om hen de hulpmiddelen aan te reiken om die aanpak door hun lessen concreet toe te passen in hun klassen.           

Ondernemingspedagogie is de capaciteit om leermiddelen te ontwerpen en toe te passen ter bevordering van:

  • zin voor verantwoordelijkheid door de leerling aan te moedigen om zelf in te staan voor een leertraject door participatief leren aan te bieden (waarbij elke jongere centraal staat in het leerproces);
  • ervaring door de leerling de mogelijkheid te bieden om het leerproces op te bouwen op basis van eigen ervaringen en niet op die van anderen;
  • de ontdekking en valorisatie van de talenten van elke leerling (inclusief onderwijs);
  • samenwerking door groepswerk waarbij elke afzonderlijke leerling bijdraagt aan het leerproces van de anderen;
  • zelfkennis en inzicht in anderen, om eigen motivaties af te bakenen, die van anderen te begrijpen en oog te hebben voor complementariteit en collectieve intelligentie;
  • reflectie door de leerling de gelegenheid te geven om een balans op te stellen en een overzicht te maken van de verworven kennis.

De opleiding voor ondernemingspedagogie is gebaseerd op 3 of zelfs 4 assen:

  • theorie: opleiding over het doel van deze pedagogie, over de onderliggende concepten en grondslagen (begrippen zoals fouten, talenten, intrinsieke motivatie, creativiteit, welwillendheid, soorten intelligentie, stress …);
  • ervaring: ondernemingservaringen meegeven (learning by doing) door onderdompeling in de activiteiten die de leerlingen worden aangeboden;
  • hulpmiddelen: de pedagogische hulpmiddelen aanreiken voor hen en voor de leerlingen, om de grote elementen en stappen van ondernemingsprojecten af te bakenen;
  • begeleiding: begeleiding van de leraren bij de uitvoering van de stappen voor ondernemerschap voor de leerlingen in hun klas;

De opleiding zal leraren in staat stellen om zelf - in functie van hun wensen en mogelijkheden - stappen of zelfs hulpmiddelen op vlak van ondernemerschap te creëren voor hun leerlingen, om samen meer te ondernemen …

Dit artikel werd opgesteld door  Laurence Lievens, directrice van  Step2You

Je bent jong of je werkt samen met jongeren,
Vind het initiatief dat bij je past.

Ik ben jong (-30 jaar) ou Ik ben een (toekomstige) begeleider