Wat doet "Crédal Entreprendre"? | YET

Crédal Entreprendre : Ethische belegging en alternatief krediet

“Anders beleggen” is de missie van Crédal: een nieuwe generatie van collectieve of individuele ondernemers laten opstaan die van plan zijn een economische activiteit te ontwikkelen rekening houdend met hun omgeving.  Een groen, duurzamer, plaatselijker en meer solidair ondernemerschap promoten, dat is waar onze partner Crédal Entreprendre op inzet.

Ondernemen? Je bent niet gek!

Dit is een meer dan goede actie binnen het ondernemersluik. Het is de bedoeling een reeks sensibiliserings- en deconstructietools te ontwikkelen van de stereotypes die verbonden zijn aan het ondernemerschap.  Deze tools kunnen gebruikt worden door de verschillende opleidingsoperatoren die in contact staan met lerende jongeren.

Het project, dat samen uitgewerkt is met de jongeren van het EFP en hun opleiders, is gespreid over 3 jaar, a rato van 15 leerlingen per klas en 4 klassen per jaar.  Indien het initiatief u interesseert, heeft u de mogelijkheid om de uitgewerkte ondersteuningsmiddelen en tools te downloaden en/of te ontvangen.

De adviezen van Yasemine Tilquin, die verantwoordelijk is voor het Crédal-project: 

Volgens mij is het belangrijkste zich twee vragen te stellen: waarom dat project? En waarom nu? We merken bij Crédal dat een persoon soms van start gaat zonder dat er echt een overeenstemming is tussen deze persoon en zijn project. Men begint eraan omdat het trendy is, omdat het goed doet te ondernemen en in feite is het niet noodzakelijkerwijs leefbaar op de lange termijn. Het project moet altijd afgestemd zijn op de waarden van de projectverantwoordelijke. 

Het is ook belangrijk om te controleren of er wel degelijk een vraag is: men moet zich altijd in de plaats van de klant stellen. Men moet de lean-methode gebruiken:  Het product, de service testen alvorens de stap te nemen om een statuut aan te nemen dat soms bepaalde teleurstellingen met zich mee kan brengen.

Meer informatie: www.credal.be en/of  marie.ledent@credal.be voor het project Ondernemen? Je bent niet gek!