Programmes | YET

Bent u leerkracht? Klik hier!

IRIS
Een nieuwe manier van vrijetijdsbesteding De STARTS Academy werd opgericht door Gluon en Erasmushogeschool Brussel (EHB) en is een platform waar je kunst, wetenschap en...
Leerlingen uit de tweede graad secundair onderwijs kiezen of maken zelf hun eigen producten of diensten en vervolgens beheren ze hun onderneming volgens de regels van de...
Plan(k)gas is de Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen voor de derde en vierde graad van het secundair onderwijs. Tijdens een Plankgas schooljaar kan een vaag of een wild...
Techclass heeft als doel om jongeren al vroeg in hun loopbaan te laten proeven van verschillende studietrajecten
Een Vlajo Innovatiekamp/dag is een  brainstorm voor teams van leerlingen derde graad secundair onderwijs en studenten hoger onderwijs die elkaar vooraf niet kennen
De Leeronderneming is een echte onderneming, opgericht en beheerd door de leerlingen.
Doedel, de mascotte van De Vlajo Droomfabriek, neemt gedurende de 9 thema’s  de kinderen uit de hele basisschool mee op ondernemende ontdekkingstocht.
Tijdens de Talentenstage werken leerlingen vanuit een talentgerichte benadering samen met een bedrijf. Met een kant-en-klaar lessenpakket rond kwaliteiten en talenten ga je...
Leerlingen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs kiezen of maken zelf hun eigen producten of diensten en vervolgens beheren ze hun onderneming volgens de regels...
Talent4Event stimuleert zelfstandig denken en actief leren in het kader van talentontwikkeling. Iedere leerling krijgt de kans zijn eigen talent(en) te ontdekken en beter te...
Met een belangrijke studie- of beroepskeuze in het vooruitzicht zitten heel wat jongeren met belangrijke vragen: wat verwachten bedrijven van afgestudeerden; welke...
Het BusinessLab is een incubator waar studenten van de opleidingen Toegepaste Informatica en Multimedia & Communicatietechnologie al tijdens hun opleiding kunnen starten als...