Vlaamse Jonge Ondernemingen – Vlajo vzw | YET

Vlaamse Jonge Ondernemingen – Vlajo vzw

Via praktijk- en ervaringsgerichte programma’s van in de kleuterklas tot aan de universiteit, wakkert Vlajo de ondernemingszin aan bij jongeren en krijgen ze de kans om belangrijke competenties in kaart te brengen en te ontwikkelen. Een 4D-pedagogisch plan gebaseerd op de 4 pijlers van ondernemerschap vormt hierbij het fundament van een doorleefde en sterk ontwikkelde leerlijn.
Daarnaast wil Vlajo ondernemend onderwijs duurzaam verankeren door de vorming van ondernemende leerkrachten en docenten via train-the-trainer programma’s en ondersteunende dienstverlening aan lesgevers.

Vlajo website

Verbonden acties 

Leerlingen uit de tweede graad secundair onderwijs kiezen of maken zelf hun eigen producten of diensten en vervolgens beheren ze hun onderneming volgens de regels van de kunst.

Leerlingen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs kiezen of maken zelf hun eigen producten of diensten en vervolgens beheren ze hun onderneming volgens de regels van de kunst

Vlajo Challenge is een online educatief spel.

Team basisonderwijs werkte op vraag van een aantal scholen een nieuw concept uit: Vlajo schoolfeest.

Doedel, de mascotte van De Vlajo Droomfabriek, neemt gedurende de 9 thema’s  de kinderen uit de hele basisschool mee op ondernemende ontdekkingstocht.

Een Vlajo Innovatiekamp/dag is een  brainstorm voor teams van leerlingen derde graad secundair onderwijs en studenten hoger onderwijs die elkaar vooraf niet kennen

Met een belangrijke studie- of beroepskeuze in het vooruitzicht zitten heel wat jongeren met belangrijke vragen: wat verwachten bedrijven van afgestudeerden; welke vaardigheden zijn noodzakelijk om in een bedrijf succesvol mee te draaien en wat betekent ondernemerschap en ondernemer zijn nu precies?

Leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs starten een eigen bedrijfje op in het kader van  bedrijfsbeheer.

Talent4Event stimuleert zelfstandig denken en actief leren in het kader van talentontwikkeling.

Tijdens de Talentenstage werken leerlingen vanuit een talentgerichte benadering samen met een bedrijf.