Ustart Belgium | YET

Bent u leerkracht? Klik hier!

UStart is een van de grootste Belgische spelers op vlak van sensibilisering voor ondernemerschap bij studenten. De missie van UStart is gebaseerd op 3 pijlers:

  • Opleiding: de Startup Race is een programma van 8 maanden voor introductie tot ondernemerschap en omvat jaarlijks ongeveer 20 projecten die door studenten van verschillende universiteiten en faculteiten worden gedragen en opgebouwd.
  • Informatie: de Road to Knowledge is een cyclus van conferences en talks die op lokaal niveau wordt georganiseerd door de verschillende elementen van het UStart-netwerk. Die 2e pijler beoogt voornamelijk om informatie over de wereld van starters in België te verspreiden en om studenten informatie te verschaffen over de uitdagingen en mogelijkheden van ondernemerschap.
  • Uitwisseling: de Bridge to New Horizons is een 3e luik dat studenten de mogelijkheid biedt om kennis te maken met de Belgische en buitenlandse bedrijfswereld tijdens walking-dinners en Entrepreneurship Trips.

Ustart website