YET bewijst dat men ondernemen kan leren | YET

YET bewijst dat men ondernemen kan leren!

YET en haar partners Step2You en HE2B Defré zijn van één ding overtuigd: de ondernemerspedagogie kan de smaak om te ondernemen wekken bij de leerlingen. Al kan het woord choqueren, laten we het dan eens zijn over de terminologie:  het gaat om de spirit om te ondernemen en niet om de bedrijfsspirit. De leerling wordt gestimuleerd om een project op te starten vanuit een niet-geldelijke oogpunt.

De spirit om te ondernemen ontwikkelen bij jongeren, dat is het strijdros van de ondernemerspedagogie. Yet en haar partners hebben een halve dag uitgetrokken om de uitdagingen te begrijpen en de jonge leerkrachten uit de hogeschool te sensibiliseren. Via verschillende specifieke workshops hebben ze de uitdaging kunnen aangaan en verdelen met nieuwe pedagogische tools.

Wat is de “ondernemerspedagogie”? Wanneer we de twee woorden afzonderlijk nemen, betekent de pedagogie het vermogen om leerparkoersen te creëren. De ondernemerspedagogie kan worden gedefinieerd als het middel om leerprocessen te ontwikkelen die het ondernemerschap in de brede zin van het woord ontwikkelen, m.a.w. het vermogen van een jongere om te ondernemen en zichzelf beter te leren kennen. De ondernemerspedagogie laat de leerling toe vaardigheden te ontwikkelen die niet noodzakelijkerwijs moeten leiden tot het oprichten van een bedrijf, maar gewoonweg tot het creëren van zichzelf, van zijn eigen onderneming.  Ze laat toe meerdere vragen te beantwoorden: wie ben ik? Hoe kan ik me inleven in een project? Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? Vooral de gedragingen inzake reflexiviteit, intelligentie, creativiteit worden gestimuleerd.

Focus op de creativiteitsworkshop met Laurence Lievens, coördinatrice van Step2You:

Creativiteit is een fundament van het ondernemerschap: het is zowel een ingesteldheid (positief, nieuwsgierig en open) en het vermogen om de zaken anders te zien. Ze laat toe zich te ontplooien en oplossingen te vinden voor de problemen die men ervaart. Creativiteit is een echt transversale discipline waar op school onvoldoende aan wordt gewerkt.  Overigens weten de leerkrachten vaak niet hoe ze deze competentie moeten aanpakken, zowel voor zichzelf als voor hun leerlingen. Ik denk dat men de leerlingen niet aan hun creativiteit kunnen laten werken wanneer ze zelf als leerkracht niet gemachtigd zijn creatief te zijn.   Men mag niet vergeten dat een onderwijzer een model blijft. 

Hoe kan men zijn creativiteit ontwikkelen?

Creativiteit kan een proces zijn met fasen waarbij men vertrekt van een vraag om te komen tot oplossingen en een actieplan om deze oplossingen in de praktijk om te zetten. Men kan ook gewoon beginnen met het anders aan te pakken: een nieuwe aanpak proberen, zijn lessen anders inbeelden, nieuwe voorbeelden gebruiken, zich openstellen voor andere methodes. Creativiteit kan als volgt worden samengevat: “Ik kan de dingen ook op een andere manier doen”.