Presentatie van de winnaars van de oproep tot het indienen van projecten : Young Entrepreneurs of Tomorrow | YET

Bent u leerkracht? Klik hier!

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft editie 2021 van de projectoproep 'Sensibilisering van jongeren voor het ondernemerschap en begeleiding van jongeren bij de verwezenlijking van hun ondernemersproject gelanceert', en dat in het kader van de economische transitie. Een totaalbudget van 2.000.000 euro aan rechtstreekse steun (over 2 jaar) werd voorzien.

Deze oproep tot het indienen van projecten steunt 8 projecten voor een totaalbedrag van 2 449 670,93 euro over twee jaar:

Projecten die :

  • jongeren sensibiliseert uit het algemeen middelbaar of kwalificerend onderwijs of jongeren die alternerend leren of niet naar school gaan, of
  • studenten en/of oud-studenten die willen ondernemen, begeleidt bij de concretisering van hun ondernemersproject,
  • de kwestie van de economische transitie aankaart.

Integratie van 3 thema's uit de Go4Brussels 2030-strategie

  • Specifieke gewestelijke financiële steun voor twee jaar
  • Uw project wordt in de kijker gezet
  • Aansluiting bij het economische ecosysteem van het Gewest

Meer in het bijzonder werden in het kader van de laatste oproep tot het indienen van projecten 3 bewustmakingsprojecten geselecteerd:

Boost Your Talent :

Drager(s) Jeunes Entreprises / Groupe ONE vzw / 100 000 entrepreneurs

Het doel van Boost Your Talent is Brusselse jongeren uit zowel het kwalificerende als het algemene onderwijs de kans te bieden hun ondernemersvaardigheden en -potentieel te ontwikkelen, opdat ze hun beroepsleven in eigen handen nemen en hun plaats vinden in de maatschappij en daarbij een positieve impact hebben op hun omgeving.

Boost Your Talent stelt een ondernemerscyclus voor die kan worden aangepast aan het profiel van de leerling of aan het onderwijsproject van de school, op basis van vier thema's die via verschillende workshops aan bod komen. Deze vormen allemaal een voorbereiding op een gezamenlijk evenement: Boost Your Planet - een Hackathon die inspeelt op een uitdaging rond de economische transitie van het Brusselse ecosysteem, voorgesteld door een lokale speler.

Formation à la Pédagogie Entrepreneuriale

Drager(s) : Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales (ICHEC)

De Formation en Pédagogie Entrepreneuriale is een opleiding van 30 uur voor leerkrachten en toekomstige leerkrachten om hen in staat te stellen inzicht te krijgen in alle aspecten van het ondernemerschap op school, aan hun rol als leerkracht en aan hun houding te werken en de nodige instrumenten te ontvangen voor de implementatie in de klas. Ze kunnen ook kennismaken met instrumenten die in de klas kunnen worden toegepast en met het Brusselse ecosysteem voor de sensibilisering en begeleiding van jonge ondernemers bij de uitvoering van hun project.

Capital Young sustainable Entrepreneurs

Drager(s) Capital Young sustainable Entrepreneurs

Het project van de vzw CAPITAL is tweeledig. Het doel is jongeren (16-25 jaar) te informeren over en te inspireren tot ondernemerschap, waarbij de nadruk wordt gelegd op sociaal ondernemerschap. Het is de bedoeling om in de "industriezone" van CAPITAL een digitaal centrum te ontwikkelen, waar jongeren vertrouwd kunnen raken met het gebruik van AR-technologie. Dit programma is bedoeld voor leerlingen van het vierde, vijfde, zesde en zevende jaar van het Brusselse middelbaar onderwijs en Brusselse jongerenorganisaties.

Anderzijds is het de bedoeling om per trimester een "A tot Z"-bootcamp over ondernemerschap op te zetten voor Brusselse jongeren (16-25 jaar), met de nadruk op de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

 

Er zijn 5 projecten ter ondersteuning van studenten en alumni geselecteerd:

Boost Your Project

Drager(s) GROUPE ONE / Les Jeunes Entreprises / 100 000 ENTREPRENEURS

Belgique / FONDATION POUR LES GENERATIONS FUTURES

Boost Your Project is een project dat sinds 2017 bestaat en dat tot doel heeft bewustzijn te creëren rond duurzaam ondernemerschap en studenten van Brusselse hogescholen te helpen een project op te zetten en vervolgens uit te voeren.

Het project biedt een gratis, inclusief en kwaliteitsvol begeleidingsprogramma aan via 4 assen: sensibilisering, begeleiding, netwerking en methodologische ontwikkeling tussen academische

instellingen.

Project START LAB

Start.LAB is de eerste incubator voor studenten en pas afgestudeerden jonger dan 30 jaar. Hun missie is het creëren, aanmoedigen en doen groeien van jonge ondernemers van alle achtergronden, die een onderneming willen opstarten met een grote ecologische, sociale en/of maatschappelijke impact.

Concreet biedt Start.LAB sensibiliseringsacties en een volledig begeleidingsprogramma. Project

Project START VUB

Drager(s) Universitaire Associatie Brussel

Start.VUB is het incubatieprogramma voor jonge student-ondernemers (18-30 jaar) en alumni. Start.VUB richt zich op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van jonge ondernemers door het aanbieden van een brede waaier aan opleidingen, coachingsessies, expertsessies, evenementen, enz. Het project staat open voor alle Nederlandstalige studenten van het Brussels Gewest.

Deze twee incubatoren hebben besloten te fuseren onder het merk StartLAB.BRUSSELS.

StartLAB.BRUSSELS is nu duidelijk een drietalige incubator, open voor alle jongeren met ondernemende, sociale en milieudoelstellingen.

START LAB ICHEC

Drager(s) Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales (ICHEC)

Sinds oktober 2017 onthult, begeleidt en ontwikkelt Start Lab ICHEC (SLI) de ondernemerstalenten van jongeren (studenten hoger onderwijs en jongeren die minder dan 2 jaar geleden zijn afgestudeerd) om veerkrachtige, duurzame en verantwoorde bedrijfsprojecten op te zetten die jobs en positieve maatschappelijke waarden creëren.

SLI biedt een ontmoetingsruimte, opleidingen, coaching, expertise, een specifiek academisch parcours, netwerking en zichtbaarheid voor de geselecteerde projectdragers in het kader van zijn activeringsmissie.

SLI draagt ertoe bij deze jongeren de competenties en knowhow bij te brengen die ze nodig hebben om hun projecten te verwezenlijken. Naast deze steun aan startende jonge ondernemers, heeft SLI ook als missie Brusselse jongeren te sensibiliseren voor het ondernemerschap.

EPHEC Entreprendre @Brussels

Drager(s) Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales (EPHEC)

EPHEC Entreprendre @BXL richt zich tot student-ondernemers van de EPHEC in Brussel, die beslissen om, naast hun opleidingsparcours, hun eigen onderneming op te richten.

De betrokken studenten krijgen hulp van een ondernemingscoach en leden van de cel Ephec Entreprendre, die bestaat uit professoren die expert zijn in de verschillende vakgebieden die bij EPHEC worden onderwezen. Studenten die dat wensen, kunnen naast deze permanente begeleiding ervoor kiezen om in het kader van hun stage aan hun project te werken en hun project in hun eindwerk voor te stellen.

Articles similaires

L'année dernière, le cycle  "Pédagogie Entrepreneuriale" a été enrichi ! De nouvelles thématiques y sont abordées (l'axe durabilité, les préjugés,...). Nous y avons aussi greffé...
Vous avez un vécu, une influence, des connaissances qui peuvent permettre à des entrepreneurs en herbe d’aller plus vite, plus loin? Pourquoi pas partager cette expertise ? UNE...
Le Bureau International Jeunesse (BIJ) en collaboration avec Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) souhaite permettre à 10 jeunes, entrepreneurs belges...
Le Boost Lab est pour toi si: Tu es encore en études et/ou que tu es alumni depuis moins de 3ans ? Tu habites ou étudies à Bruxelles ? Tu as une idée ou un projet d’...