Ondernemen voor de leeftijd van 30 jaar ?

Elke dag worden er ongeveer 35 ondernemingen opgericht in Brussel. 21% van de innovatieve jonge ondernemingen met een sterk groeipotentieel zijn bovendien gevestigd in Brussel, en zoals aangehaald wordt in dit artikel (externe link), ligt het aantal oprichtingen van ondernemingen het hoogst in Brussel. Maar welk aandeel hebben jongeren daarin?

In 2015 bedroeg het aandeel zelfstandigen jonger dan 29 jaar 14,2%, terwijl de ondernemersactiviteit bij 18- tot 24-jarigen slechts opliep tot 3,4% tegenover een gemiddelde van 7,5% in de EU.

Die trends scheren geen hoge toppen, maar toch blijkt dat één Belg op drie de sprong wil wagen, en 42% van de jongeren die Young Entrepreneurs of Tomorrow-YET wist te bereiken met een bewustmakingsactie, overweegt ondernemerschap als carrièremogelijkheid. Bovendien is al gebleken dat jongeren van de generatie Y, en zeker die van de generatie Z, meer ondernemerszin aan de dag leggen.

In Brussel zijn er heel wat initiatieven waar jongeren die willen ondernemen, hun ideeën kunnen uittesten en valideren, fouten kunnen begaan binnen de context van een leerproces, projecten op touw kunnen zetten zonder dat ze over beroepservaring beschikken, een bedrijf opstarten …
In dit artikel geeft YET een overzicht van de mogelijkheden voor jonge projectdragers.

Deelnemen aan een programma van enkele uren, een weekend, een week of meer

Jongeren kunnen inspiratie opdoen, cocreëren of opleidingen volgen door zich in te schrijven voor specifieke modules alvorens van start te gaan:

De Hackathons Impact Challenges bestaan uit een marathon van 54 uur waarin in kleine groepjes creatieve oplossingen voor allerlei problemen worden bedacht én uitgewerkt. Ideaal dus om ideeënvorming en ondernemerschap te stimuleren. Cocreatie, leergierigheid en ontwikkeling van competenties staan er centraal. De deelnemers krijgen daarbij toegang tot de coworkingruimte van Silversquare (externe link), kunnen gebruikmaken van tools die ter beschikking gesteld worden door de organisator Sharify (externe link) en deelnemen aan coachingsessies van de communityleden. De volgende editie vindt plaats op 24, 25 en 26 november 2017.

De Business Academy is bestemd voor werkzoekenden die jonger zijn dan 30 jaar en biedt hen een programma à la carte:

  • Lessen op zaterdag in de voormiddag of namiddag (4 u per module) in het Frans;
  • Interactieve workshops met kleine groepen van max. 12 deelnemers, dus een persoonlijke aanpak op maat van het groepsniveau;
  • Lessen door ondernemers die de deelnemers helpen nadenken over het idee dat al een tijdje door hun hoofd speelt.

Een idee ontwikkelen bij een accelerator of incubator

Het is vaak mogelijk om op basis van een kandidaatsdossier een plaatsje te krijgen in een accelerator/incubator, een groepsopleiding te volgen en persoonlijke begeleiding te krijgen om een idee te valideren en een project uit te werken. Studenten en afgestudeerden kunnen bijvoorbeeld solliciteren bij UStart Tech dat een oplossing aanreikt voor het gebrek aan technische competenties dat vaak voorkomt bij ondernemers.
Door een student-projectdrager met een niet-technologisch profiel te koppelen aan een student van de Erasmushogeschool wil dit project de nadruk leggen op complementariteit als essentieel gegeven voor een ondernemersteam. Dit project richt zich tot studenten van hogescholen en universiteiten die een technologisch innoverende onderneming willen beginnen. Ze stellen workshops en begeleiding voor bij een incubator.

Een beurs krijgen voor een internationale missie

Erasmus voor jonge ondernemers biedt beginnende ondernemers - die van plan zijn om een eigen onderneming op te richten of dat net gedaan hebben - de mogelijkheid om zich te toetsen aan de realiteit en hun netwerk uit te breiden. Bedoeling van dit Europese programma is jonge ondernemers kennis te laten maken met het leven van een bedrijfsleider in een ander land. Zo ontdekken ze wat andere bedrijfsleiders drijft en met welke problemen ze te kampen hebben. Ook leren ze de bedrijfscultuur in een ander land kennen of hoe een buitenlandse markt in elkaar zit. Op korte tijd kan de jonge ondernemer hierdoor zijn eigen talent voor ondernemerschap uittesten. Het verblijf varieert van 1 tot 6 maanden en wordt gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Commissie.

Evolueren in een coworkingruimte…

OFFICE2START is een gedeelde werkruimte om een eigen zaak te starten, ondergebracht in de vroegere Belle Vue-brouwerij. Deze ruimte is uitsluitend bestemd voor werkzoekenden en jongeren van 18 tot 35 jaar met een artistiek of ondernemingsproject. Er zijn ook nog tal van andere coworkingruimten in Brussel die jongeren welkom heten. Klik hier voor een lijst van deze ruimten.

Of meedoen aan een wedstrijd?

De ‘Student Entrepreneur and Startup of the Year’ is de jaarlijkse plechtige uitreiking van de prijs voor student-ondernemer en studentenstart-up van het jaar. Deze awards plaatsen jonge Belgische studenten in de schijnwerpers die zich onderscheiden hebben door de oprichting van een onderneming.

Deze activiteiten richten zich uitsluitend tot een jong publiek. Natuurlijk bestaan er ook nog talrijke andere projecten binnen de onderwijsinstellingen zelf maar die zijn gewoonlijk exclusief bestemd voor hun eigen studenten.

Indien de Franse taal geen hinderpaal vormt, dan kan u bovendien nog veel meer initiatieven in Brussel ontdekken in de franstalige versie van dit artikel.

Over Young Entrepreneurs of Tomorrow

Hoe kunnen we jongeren helpen om de toekomst hoopvol tegemoet te zien, om op duurzame wijze een plek te veroveren op de arbeidsmarkt of om zelf een job te creëren? Daartoe werd een strategie uitgewerkt om jongeren in Brussel te sensibiliseren voor ondernemerschap : Young Entrepreneurs of Tomorrow of  Yet.brussels.  Daarbij wordt beroep gedaan op een transversaal netwerk van partners die direct betrokken zijn bij de sensibilisering van jongeren.  De uitvoering van de strategie wordt gecoördineerd door de dienst 1819.

Wil u op de hoogte blijven van het nieuws rond de projecten en activiteiten van Yet.brussels? Aarzel niet om de site van YET te raadplegen of te volgen op Facebook.
Algemene info en nieuws voor ondernemers kan u natuurlijk terugvinden op de portaalsite van 1819.