Kick-Off YET : 7 projecten voor het jaar 19-20 ! | YET

Kick-Off YET : 7 projecten voor het jaar 19-20!

Op 6 juni kwamen de winnaars van de YET-subsidies bijeen op de Kick-Off YET om hun verlenging te vieren, maar niet alleen. Die ochtend, die plaatsvond in de Office2Start-coworkingruimte, was een gelegenheid voor de verschillende partners om zich aan elkaar voor te stellen. Het doel was de bewustmakings- en "actie"-operatoren elkaar beter te leren kennen en synergieën tussen hun verschillende programma's tot stand te brengen.

Voor het academisch jaar 19-20 werden 7 projecten geselecteerd:

 • 2 projecten zijn gericht op de sensibilisering van jongeren in het beroepsonderwijs (en ook van tussenpersonen en leerkrachten):
  • Formation en Pédagogie Entrepreneuriale
  • Boost Your Talent
 • 5 projecten die rechtstreeks betrekking hebben op de uitvoering van het project en dus op studentenondernemers, jongeren en werkzoekenden.
  • Boost Your Project
  • BESTARTER
  • Start.LAB
  • Start Lab ICHEC
  • Ephec Entreprendre

 

2 sensibiliseringsprojecten voor jongeren

Formation à la pédagogie entrepreneuriale

Dit partnerschap (Step2you, Learn to Be, Make it Happen, l'Atelier Pédagogique des Compétences) biedt een 30 uur durende opleidingscyclus in ondernemende pedagogie voor leerkrachten die op scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken.

De opleiding stelt ze in staat alle aspecten van het ondernemerschap op school te begrijpen, te werken aan de rol en de houding van de leerkracht, de samenwerking, de co-creatie en de creativiteit te ervaren die nodig zijn om het ondernemerschap van hun leerlingen te ontwikkelen en een ondernemende aanpak in hun klassen te ontwikkelen. Het doel is om de leerkrachten in staat te stellen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

La formation à destination des enseignants en fonction bestaat uit 10 modules verdeeld over 10 dagdelen verdeeld over 10 dagdelen. 2 woensdagmiddagen per maand (tussen oktober en mei). Het is dus modulair. Alleen module 1, van een middag, moet worden afgerond, de andere worden gekozen op basis van uw interesses. La formation à destination des futurs enseignants bestaat uit modules die op maat georganiseerd worden.

Boost Your Talent

Het doel van dit project is om jongeren in de technische en beroepssector te helpen elkaar beter te leren kennen en ondernemersvaardigheden te ontwikkelen. Het is verspreid over 2 jaar rond de mini-onderneming en is gestructureerd rond 4 assen zoals hieronder geïllustreerd:

De lerarenopleiding is ook beschikbaar voor trainers, docenten en vrijwilligers die deze onderwerpen willen onderwijzen en de workshops zelf willen faciliteren.

Hun volgende evenementen:

16/09 - Rentrées de coachs et enseignants

18/09 - Soirée de lancement Mini-Entreprise

25/09 - G4ID

Volg ze op hun Facebook-pagina!

 

5 projecten voor uitvoering

Boost Your Project

Boost Your Project is een is een ondernemersprogramma voor jongeren in Brussel die hen traint en ondersteunt in het Village Partenaire business center. Hun programma is opgebouwd rond de volgende 3 assen:

De projectleiders doorlopen de klassieke fases van de oprichting van een bedrijf. Bewustmakingsactiviteiten vinden plaats vanaf het begin van het academiejaar en bieden verschillende mogelijkheden: de YEP-cursus, de cursus à la carte (Ontmoetingen van ondernemers, Business Workshops Innovatieve Modellen en Circulaire Economie, Workshop voor Zelfkennis en Motivatie van Bestuurders, Show'férences) en de workshops  “Entrepreneur, même pas peur”.

Vervolgens is de Boost Lab incubator een incubator van 3 maanden incubatie voor Brusselaars jonger dan 30 jaar, in 3 stappen. Binnen dit programma vindt u alle hulp die u nodig heeft om van droom naar impact te gaan. De volgende oproep tot het indienen van aanvragen voor de "Dreamers"-fase (eind september-december 2019) staat nu open.

Daarnaast heeft Boost Your Project de Boost Nights gelanceerd, een open evenementenprogramma dat thematische netwerkavonden en praktische workshops combineert om te werken aan een project met meerdere partners.

Volg ze op hun Facebook-pagina!

BESTARTER 

Deze "School voor Ondernemers" neemt de vorm aan van een 6 weken durend acceleratieprogramma waarin toekomstige ondernemers werken aan een concrete case en worden getraind in de tools die hen in staat zullen stellen om hun project uit te voeren. BeStarter is voorbehouden voor werkzoekenden jonger dan 32 jaar die in het Brusselse Gewest wonen, of voor studenten en jonge afgestudeerden die hun diploma hebben behaald in een instelling in het Brusselse Gewest tijdens de laatste 2 jaar. Zij aanvaarden projecten in alle stadia, van eenvoudige ideeën tot prototypes.

Hun intensieve programma gebaseerd op Lean methodologie en Actieve Pedagogie stelt u in staat om uw idee te ontwikkelen van concept tot verkoop. Geen risico. En zonder kosten voor u.

De eerste twee weken in onderdompeling zijn een update van de tools en matching tussen project en persoon, de volgende 4 weken zijn gewijd aan de uitvoering van het project. Op D-Day presenteren studenten hun projecten aan een panel van investeerders, studenten en start-ups.

BeStarter organiseert 3 tot 4 edities per jaar. De inschrijving sluit 3 weken voor het begin van elk programma. De volgende editie vindt plaats van 2 september tot 11 oktober 2019.

Volg ze op hun Facebook-pagina!

Start.LAB

De Start.LAB is een incubator voor ambitieuze, innovatieve jonge ondernemers die een positieve impact willen hebben op de maatschappij. Het staat open voor alle studenten en jonge afgestudeerden van het Brussels Gewest met een ondernemingsproject. De Start.LAB is gestructureerd rond 3 acceleratieprogramma's om van het idee naar de lancering van uw bedrijf te gaan:

In de incubator hebben ondernemers toegang tot coaching door lokale ondernemers, acceleratieprogramma's, een co-working space, een ondernemersgemeenschap, een netwerk van experts en inspirerende evenementen.

Hun volgende programma's:

This is Starta - met MolenGeek - Start : 11 juni 2019

Test.LAB - Solliciteer tot 24 juni - Start : 4 juli 2019

Launch.LAB - Soliciteer tot 24 juni - Start : 19 juli 2019

Volg ze op hun Facebook-pagina!

START LAB ICHEC

Het Start Lab ICHEC is een structuur om studenten en jonge afgestudeerden in Brussel te sensibiliseren en te ondersteunen bij het opzetten van een bedrijf! Start Lab ICHEC's ondersteuning biedt hosting, training, ondersteuning voor ondernemers in residentie en, afhankelijk van de behoeften en maturiteit van het project, expertise. Het biedt ook academische ondersteuning in functie van het diploma en het vakgebied (stage / aangepaste thesis....). Het Start Lab ICHEC organiseert ook sensibiliseringsevenementen en organiseert de training in 3 modules: Start-ID, Start-Test en Start-Fly.

De sollicitaties voor de volgende Start Lab ICHEC incubatiecyclus (december 2019 - juni 2020) worden op 7 november afgesloten.

Start-ID : 14, 17, 21 oktober 2019

Volg ze op hun Facebook-pagina!

EPHEC ENTREPRENDRE

Ephec'Entreprendre wil EPHEC-studenten en -alumni met een ondernemend profiel ondersteunen, onder de aandacht brengen en netwerken. In navolging van de nieuwe wet die de sociale en fiscale status van de studentenondernemer vastlegt, heeft de hogeschool EPHEC  de academische status van studentenondernemer ontwikkeld om jongeren te ondersteunen die zich parallel aan hun studentencarrière in de wereld van het ondernemerschap willen storten.

Dit academisch statuut, toegekend op basis van een dossier, geeft de betrokken studenten de mogelijkheid om hun studies beter te verzoenen met de oprichting van een bedrijf: flexibele werktijden, motivatie voor bepaalde afwezigheden in verband met hun ondernemersactiviteiten, toegang tot een reeks steunpakketten...

Deze structuur biedt aan haar studenten van de vestigingen in Woluwe (Hogeschool EPHEC en EPHEC School voor Sociale Promotiemet) en Schaarbeek (ISAT) een begeleidingstraject voor het oprichten en opstarten van hun eigen onderneming:

 •  Individuele en collectieve coaching 
 • Toegang tot het TEST programma van Bruxelles Emergences
 • Mogelijk gebruik van coworking werkruimtes...

Volg ze op hun Facebook-pagina!