De balans van de Themaweek rond ondernemerschap voor jongeren | YET

De themaweek rond ondernemerschap voor jongeren heeft van 24 tot 28 september plaatsgevonden. . 

En hier volgt de balans van de week:

  • 19 acties
  • 1.007 deelnames
  • 29 betrokken partners (13 partners voor de sensibilisering, 14 voor het in de praktijk brengen en 2 partners die actief zijn in de 2 pijlers.)

Kort samengevat hebben de jonge projectverantwoordelijken antwoorden kunnen vinden op hun vragen door deel te nemen aan verschillende zeer uiteenlopende activiteiten die georganiseerd werden door de verschillende partners ter gelegenheid van de week: workshops, conferenties, networking, projectie van documentairs, bedrijfsbezoeken, ...  

Ze hebben de gelegenheid gehad deel te nemen aan de Student Entrepreneurs Night, een zeer inspirerende avond die hen ook heeft toegelaten te netwerken en een tiental structuren te ontmoeten die begeleiding, informatie en adviezen aanbieden, beurzen om in het buitenland te ondernemen of ook hoe ze kunnen ondernemen zonder ondernemingsnummer.  

Incubatoren en versnellers, zoals Bestarter, Boost Your Project, Start Lab, Start Lab ICHEC, EPHEC Entreprendre en anderen hebben gedurende de week hun deuren geopend om jongere toe te laten zich te vormen en hun ideeën uit te testen. De nieuwsgierigste jongeren die meer wilden weten over de circulaire economie en over het ondernemerschap voor vrouwen hebben ook aan een colloquium hierover kunnen deelnemen.

De dienst 1819 heeft een informatiesessie “spéciale jeune” georganiseerd om de jongeren die hun eigen activiteit zouden willen lanceren, te informeren en te oriënteren. Het infopunt 1819 werd ook ingeschakeld om iedereen die precieze vragen wilden stellen aan de adviseurs, te verwelkomen.

De leerkrachten werden niet vergeten. We hebben hen het evenement “Entreprendre, ça s’apprend” voorgesteld. Dit bestaat uit workshops en een conferentie om kennis te laten maken met de ondernemingspedagogie en de sensibiliseringsacties die ze samen met hun leerlingen in de klas kunnen ondernemen. Er werd speciaal een namiddag aan hen gewijd om hen toe te laten deel te nemen aan de workshops  met 8 spelers op het terrein die hen pistes en tools hebben aangereikt om de geest van het ondernemen te integreren in hun pedagogie. Daarnaast hebben ze kunnen deelnemen aan een conferentie rond zelfvertrouwen en de inspirerende geest van het ondernemen om hun terugkeer naar school op te starten.  

Hieronder vindt u 4 albums terug om enkele evenementen in afbeeldingen te illustreren: