Young Talent in Action XXL 2019 | YET

Jobs liggen vandaag voor het rapen, maar werkgevers vinden amper mensen voor hun 150.000 openstaande vacatures. Euh… hallo? Wat gebeurt er? Studeren jongeren de verkeerde dingen? Geven werkgevers talent te weinig startkansen – blijven ze maar jaren ervaring eisen?Het antwoord is lang niet zo zwart-wit. Daarom lanceerde het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) Young Talent in Action, een interactief jongerenplatform waarmee we jouw kansen op de arbeidsmarkt willen boosten. Het tweejaarlijkse event ‘YTiA XXL’ is de ontmoetingsstek én het uithangbord van onze YTiA-community.‘YTiA XXL’ is een exclusief talentevent voor leerlingen, studenten, jonge ondernemers en starters van 17 tot 27 jaar. De derde keer al en opnieuw helemaal GRATIS! Speciaal door, voor en met jonge talenten die in hun toekomst willen investeren.

Inschrijven is verplicht https://signup.xxl.youngtalentinaction.be/?lng=nl