Prins Filipfonds – Scholen Switch - lager en secundair Indienen tot en met 26/09/2019 | YET
Waarover gaat het?

Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds samen met de departementen Onderwijs uit de drie Gemeenschappen van België een uitwisselingsproject. Dit project wil scholen uit het lager en secundair onderwijs aanmoedigen om uitwisselingen te organiseren met scholen uit de andere Gemeenschappen. Deze samenwerkingsprojecten krijgen financiële steun. Zo wil het Prins Filipfonds leerlingen, leerkrachten en directies de kans geven om hun talenkennis te verdiepen en hun cultuur te verruimen, door elkaars achtergrond te ontdekken, met respect ... meer

Voor wie?

Het programma staat open voor alle scholen uit het lager en secundair onderwijs (algemeen, technisch, beroeps- en bijzonder onderwijs). Een project wordt altijd gedragen door minstens twee scholen: een Franstalige en een Nederlandstalige school, een Franstalige en een Duitstalige school of een Nederlandstalige ... meerSelectiecriteria

Hoe uw aanvraag indienen?