Vrije Beroepen | YET

Bent u leerkracht? Klik hier!

Kan jij perfect aan je studenten uitleggen wat een vrij beroep inhoudt ?  Heel wat jongeren stromen namelijk door naar het hoger onderwijs om voor dokter, apotheker, architect, vertaler-tolk… te studeren.

UNIZO Onderwijs en Ondernemen ontwikkelde daarom een gratis lespakket over Vrije Beroepen voor uw (ASO)studenten.  Aan de hand van boeiende getuigenissen komen zij meer te weten over de studies, stages, opstart van een praktijk, loon, toekomstplannen ….  Aanvullend kan ook het lespakket ‘Ik start een eigen zaak’ ingezet worden.

Vrije beroepen Website

Ondernemende mensen dragen bij aan een sterke samenleving. Een ondernemende houding leidt tot het verleggen van grenzen en het creëren van kansen.

'UNIZO Onderwijs en Ondernemen' te propose aussi

Wil je een kort traject rond ondernemerschap organiseren?  Of denk je eerder aan één dag, een week of een semester?  De Stichting Onderwijs & Ondernemen heeft een...
De Leeronderneming is een echte onderneming, opgericht en beheerd door de leerlingen.
Techclass heeft als doel om jongeren al vroeg in hun loopbaan te laten proeven van verschillende studietrajecten
Plan(k)gas is de Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen voor de derde en vierde graad van het secundair onderwijs. Tijdens een Plankgas schooljaar kan een vaag of een wild...