Vlajo Schoolfeest | YET
Vlaamse Jonge Ondernemingen – Vlajo vzw
Vlaamse Jonge Ondernemingen – Vlajo vzw

Via praktijk- en ervaringsgerichte programma’s van in de kleuterklas tot aan de universiteit, wakkert Vlajo de ondernemingszin aan bij jongeren en krijgen ze de kans om belangrijke competenties in kaart te brengen en te ontwikkelen. Een 4D-pedagogisch plan gebaseerd op de 4 pijlers van ondernemerschap vormt hierbij het fundament van een doorleefde en sterk ontwikkelde leerlijn.
Daarnaast wil Vlajo ondernemend onderwijs duurzaam verankeren door de vorming van ondernemende leerkrachten en docenten via train-the-trainer programma’s en ondersteunende dienstverlening aan lesgevers.

Vlajo website

Beschrijving 

Team basisonderwijs werkte op vraag van een aantal scholen een nieuw concept uit: Vlajo schoolfeest. Het gaat om het gekende schoolfeest, echter dit keer vertrekkend vanuit het initiatief van de kinderen op school. Kinderen barsten nu eenmaal van ideeën … dus laten we daar meer mee doen! Het is de bedoeling om kinderen zo actief mogelijk te betrekken bij dit jaarlijkse evenement. Ze worden verantwoordelijk voor de organisatie, invulling en voorbereiding van hun eigen schoolfeest. Bovendien is er de mogelijkheid om klasoverschrijdend samen te werken. Het wordt op die manier niet uitsluitend een schoolfeest ‘voor’ de kinderen, maar veeleer een feest ‘van’ de kinderen. De actieve betrokkenheid van de leerlingen zal zorgen voor meer verbondenheid en affiniteit met het event.

Vlajo Schoofeest website

Doel publiek 

Doelpubliek

  • Leerlingen uit kleuteronderwijs
  • Leerlingen uit lageronderwijs
Duur en frequentie 

De duur van die actie is afhankelijk van het thema, enkele lessessies gespreid over een 3-tal weken.

Participation 

Er is geen geen beperkingen voor de aantal deelnemers. Het gebeurt op klasniveau.

Kost 

Die actie is gratis : materiaal gratis via digitale weg, gratis toegang tot kenniscentrum na registratie.

Beschikbaarheid 

Om verder te gaan, contacteer één van de Vlajo projectmedewerkers basisonderwijs. Alle gegevens zijn beschikbaar op de website www.vlajo.org

Contact 

Jurn Vanden Meerssche - jurn.vandenmeerssche@vlajo.org - 016 298401