TYN Academy : Sociaal Ondernemerschap | YET

Bent u leerkracht? Klik hier!

Begeleiding

 • Een coaching op regelmatige basis tijdens de seminaries.
 • Maandelijkse evaluatiemomenten tijdens de praktijktoepassingen.

Doel

 • Jongeren uitrusten met essentiële kennis, vaardigheden en attitudes om burgers te worden die in staat zijn actief deel te nemen aan het sociale leven van de samenleving, ...

Vorming in twee perioden

 1. Seminaries rond specifieke thema’s, verzorgd door professionele coaches die ervaring hebben in de desbetreffende domeinen.

 2. Een praktische opdracht te realiseren binnen TYN of via partnerinstellingen, aansluitend bij de verschillende domeinen :

  • Cultuur;
  • Sociale acties;
  • Acties in het voordeel van andere jongeren;
  • Humanitaire acties;
  • Sport.

TYN Academy website

Talented Youth Network (TYN) bevordert de ontwikkeling van jongeren in al hun facetten door hun zelfvertrouwen en hun burgerlijke betrokkenheid te

Andere programma's vor 'M'inspirer et échanger'

Dream is bedoeld om leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs te laten nadenken bij hun studie en beroepskeuze.
Start.VUB is de incubator voor ondernemende studenten van de VUB. We zijn open voor alle studenten ingeschreven aan de VUB over alle faculteiten heen.  We bieden diensten aan...
Techclass heeft als doel om jongeren al vroeg in hun loopbaan te laten proeven van verschillende studietrajecten
Enkel beschikbaar in het frans