Talent4Event | YET
Vlaamse Jonge Ondernemingen – Vlajo vzw
Vlaamse Jonge Ondernemingen – Vlajo vzw

Via praktijk- en ervaringsgerichte programma’s van in de kleuterklas tot aan de universiteit, wakkert Vlajo de ondernemingszin aan bij jongeren en krijgen ze de kans om belangrijke competenties in kaart te brengen en te ontwikkelen. Een 4D-pedagogisch plan gebaseerd op de 4 pijlers van ondernemerschap vormt hierbij het fundament van een doorleefde en sterk ontwikkelde leerlijn.
Daarnaast wil Vlajo ondernemend onderwijs duurzaam verankeren door de vorming van ondernemende leerkrachten en docenten via train-the-trainer programma’s en ondersteunende dienstverlening aan lesgevers.

Vlajo website

Beschrijving 

Talent4Event stimuleert zelfstandig denken en actief leren in het kader van talentontwikkeling. Iedere leerling krijgt de kans zijn eigen talent(en) te ontdekken en beter te ontwikkelen. Tijdens dit project leren de leerlingen actief samenwerken. Afhankelijk van hun kwaliteiten nemen ze een verantwoordelijkheid op binnen de groep. Deze aanpak kan nadien in eender welk groepswerk toegepast worden.
Door breed evalueren wordt het leerproces van leerlingen via dit event beter in kaart gebracht. Zelfevaluatie- en peerevaluatiefiches werden hiervoor ontwikkeld.In dit project komt ondernemingszin sterk aan bod. Binnen het project wordt er in functie van ondernemingszin doelgericht gewerkt aan de VOETEN context 3 Sociorelationele ontwikkeling.

Website van Talent4Event

Doel publiek 

Doelpubliek

  • Secundair 1ste graad
  • Secundair 2de graad
  • Begeleidende leercoaches
Duur en frequentie 

Die actie duurt 5 sessies, gespreid over 5 à 6 weken.

Participation 

Het aantal deelnemers is ongeveer 15-20 leerlingen per project.

Kost 

€ 1,- per talentenbandje/leerling
Eenmalige kost voor training leerkrachten, afhankelijk van de grootte van het team. Nadien gratis toegang tot digitaal kenniscentrum met werkmateriaal en handleiding.

Beschikbaarheid 

Om verder te gaan, contacteer Vlajo via de website of onderstaande contactgegevens

Contact 

Ben Peeters - talent4event@vlajo.org - 016/298476