Studentenbedrijf | YET

Bent u leerkracht? Klik hier!

Leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs starten een eigen bedrijfje op in het kader van  bedrijfsbeheer. Hierbij doorlopen ze alle stappen om een onderneming op te starten, zoals ze dit ook 'in het echt' zullen moeten doen. Belangrijk facet hierbij is uiteraard learning-by-doing: de leerlingen voeren hun businessplan uit zoals ze het zelf hebben bedacht.
Alle deelnemende leerlingen ontvangen een kant-en-klaar werkboek. Dit is hun inhoudelijke leidraad waarbinnen de theorie bedrijfsbeheer wordt gekoppeld aan het opstarten van hun eigen bedrijf. De leerlingen maken zelf een businessplan op, dat hen loodst doorheen de ontwikkeling van hun bedrijfje. Het handboek is hierbij de richtlijn en de houvast.

Studentenbedrijf website

Via praktijk- en ervaringsgerichte programma’s van in de kleuterklas tot aan de universiteit, wakkert Vlajo de ondernemingszin aan bij jongeren en

'Vlaamse Jonge Ondernemingen – Vlajo vzw' te propose aussi

Tijdens de Talentenstage werken leerlingen vanuit een talentgerichte benadering samen met een bedrijf. Met een kant-en-klaar lessenpakket rond kwaliteiten en talenten ga je...
Talent4Event stimuleert zelfstandig denken en actief leren in het kader van talentontwikkeling. Iedere leerling krijgt de kans zijn eigen talent(en) te ontdekken en beter te...
Met een belangrijke studie- of beroepskeuze in het vooruitzicht zitten heel wat jongeren met belangrijke vragen: wat verwachten bedrijven van afgestudeerden; welke...
Een Vlajo Innovatiekamp/dag is een  brainstorm voor teams van leerlingen derde graad secundair onderwijs en studenten hoger onderwijs die elkaar vooraf niet kennen