Studentenbedrijf | YET
Vlaamse Jonge Ondernemingen – Vlajo vzw
Vlaamse Jonge Ondernemingen – Vlajo vzw

Via praktijk- en ervaringsgerichte programma’s van in de kleuterklas tot aan de universiteit, wakkert Vlajo de ondernemingszin aan bij jongeren en krijgen ze de kans om belangrijke competenties in kaart te brengen en te ontwikkelen. Een 4D-pedagogisch plan gebaseerd op de 4 pijlers van ondernemerschap vormt hierbij het fundament van een doorleefde en sterk ontwikkelde leerlijn.
Daarnaast wil Vlajo ondernemend onderwijs duurzaam verankeren door de vorming van ondernemende leerkrachten en docenten via train-the-trainer programma’s en ondersteunende dienstverlening aan lesgevers.

Vlajo website

Beschrijving 

Leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs starten een eigen bedrijfje op in het kader van  bedrijfsbeheer. Hierbij doorlopen ze alle stappen om een onderneming op te starten, zoals ze dit ook 'in het echt' zullen moeten doen. Belangrijk facet hierbij is uiteraard learning-by-doing: de leerlingen voeren hun businessplan uit zoals ze het zelf hebben bedacht.
Alle deelnemende leerlingen ontvangen een kant-en-klaar werkboek. Dit is hun inhoudelijke leidraad waarbinnen de theorie bedrijfsbeheer wordt gekoppeld aan het opstarten van hun eigen bedrijf. De leerlingen maken zelf een businessplan op, dat hen loodst doorheen de ontwikkeling van hun bedrijfje. Het handboek is hierbij de richtlijn en de houvast.

Studentenbedrijf website

Doel publiek 

Doelpubliek

  • Secundair 3de graad
Duur en frequentie 

Die actie duurt 128 lestijden, verspreid over 1 (4u/week) of 2 (2u/week) schooljaren

Participation 

Het aantal deelnemers is van 1 tot 5 deelnemers per studentenbedrijf.

Kost 

€ 15,-/deelnemer

Beschikbaarheid 

Om verder te gaan, contacteer een regionale projectmedewerker.

Contact 

Ben Peeters - studentenbedrijf@vlajo.org - 016 298476