Programma TADA | YET

Bent u leerkracht? Klik hier!

De 100% tweetalige VZW TADA biedt aanvullend, vrijwillig, motivatiegericht en maatschappij-oriënterend onderwijs aan kinderen en jongeren uit Brusselse sociaal-economische aandachtswijken.

In een parcours van drie schooljaren maken de TADA-leerlingen vanaf de leeftijd van 10 jaar via wekelijkse praktijklessen kennis met uiteenlopende sectoren uit de maatschappij. Elke zaterdag van het schooljaar krijgen de TADA-leerlingen gedurende 3 jaar lang les van bevlogen professionals – vrijwilligers – uit allerlei domeinen van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld van ondernemers, ingenieurs, koks of journalisten.

Vanaf de leeftijd van 13 à 14 jaar is er vervolgens toegang tot een alumni netwerk “TADA for life”, dat aanvullende maandelijkse ateliers aanbiedt om kinderen/jongeren aan te zetten bewuste keuzes te maken in het leven, vooral op vlak van school en werk.

Via haar aanbod in “ervaringsleren” via vakken als ‘biochemie’ of ‘mechaniek voor kinderen’, toont TADA wat ‘later’ zoal in petto heeft. Via haar praktijklessen voedt TADA toekomstperspectieven, een open blik, motivatie en horizontale vaardigheden als creativiteit, zin voor initiatief, doorzettingsvermogen, veerkracht, discipline en team-work-skills.

Deze vaardigheden worden impliciet aangeleerd tijdens de lessen (zoals ‘recht voor kinderen’ en ‘ondernemen voor kinderen’) en deze vaardigheden komen expliciet aan bod tijdens ééndags-workshops (zoals de workshop ‘leren presenteren’ of ‘leren onderhandelen’).

Via haar langdurige en intensieve coaching-traject ondersteunt TADA jongeren om ‘trekkers’ te worden: profielen die hun eigen familie of buurt op termijn zullen ‘trekken’ of vooruit duwen.

TADA wil haar leerlingen op die manier verrijken om ze aldus te wapenen tegen demotivatie en/of het verlies van toekomstperspectieven, welke belangrijke oorzaken zijn van problemen als vroegtijdige schooluitval, radicalisering of jeugdwerkloosheid. Door deze kinderen een plek te bieden waar ze met hun vragen over ‘nu en later’ terecht kunnen, inspireert TADA. Op die manier motiveert TADA preventief, door leerhonger en interesses te voeden!

TADA Website

TADA’s zaterdagse “werkplek-leren” moedigt maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren uit Brusselse aandachtswijken aan tot ‘ondernemerschap’ in de brede zin van het woord.