Ondernemers voor de Klas (OvK) | YET

Bent u leerkracht? Klik hier!

Met een belangrijke studie- of beroepskeuze in het vooruitzicht zitten heel wat jongeren met belangrijke vragen: wat verwachten bedrijven van afgestudeerden; welke vaardigheden zijn noodzakelijk om in een bedrijf succesvol mee te draaien en wat betekent ondernemerschap en ondernemer zijn nu precies? Niets zo spannend als al deze vragen rechtstreeks aan enthousiaste ondernemers en bedrijfsleiders zelf te stellen!
Dit om het wederzijds begrip tussen werkgevers en toekomstige werknemers te vergroten en een positieve beeldvorming over ondernemerschap bij jongeren te creëren. Daarnaast wil Vlajo met dit initiatief ondernemende jongeren warm maken om een eigen onderneming op te starten.

OvK website

Via praktijk- en ervaringsgerichte programma’s van in de kleuterklas tot aan de universiteit, wakkert Vlajo de ondernemingszin aan bij jongeren en

'Vlaamse Jonge Ondernemingen – Vlajo vzw' te propose aussi

Tijdens de Talentenstage werken leerlingen vanuit een talentgerichte benadering samen met een bedrijf. Met een kant-en-klaar lessenpakket rond kwaliteiten en talenten ga je...
Talent4Event stimuleert zelfstandig denken en actief leren in het kader van talentontwikkeling. Iedere leerling krijgt de kans zijn eigen talent(en) te ontdekken en beter te...
Leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs starten een eigen bedrijfje op in het kader van  bedrijfsbeheer. Hierbij doorlopen ze alle stappen om een onderneming op te...
Een Vlajo Innovatiekamp/dag is een  brainstorm voor teams van leerlingen derde graad secundair onderwijs en studenten hoger onderwijs die elkaar vooraf niet kennen

Andere programma's vor 'M'inspirer et échanger'

Initié en 2017, ce programme a été développé par différents partenaires actifs depuis longtemps dans l’écosystème entrepreneurial bruxellois. Les objectifs : Accroître...
Le Service Citoyen propose à tous les jeunes âgés de 18 à 25 ans de s’engager dans des projets utiles à la collectivité (aide aux personnes, culture, éducation, environnement...
Conférences, workshops, pitch sessions et événements atypiques à l’extérieur
Enkel beschikbaar in het frans