mini-onderneming | YET
Vlaamse Jonge Ondernemingen – Vlajo vzw
Vlaamse Jonge Ondernemingen – Vlajo vzw

Via praktijk- en ervaringsgerichte programma’s van in de kleuterklas tot aan de universiteit, wakkert Vlajo de ondernemingszin aan bij jongeren en krijgen ze de kans om belangrijke competenties in kaart te brengen en te ontwikkelen. Een 4D-pedagogisch plan gebaseerd op de 4 pijlers van ondernemerschap vormt hierbij het fundament van een doorleefde en sterk ontwikkelde leerlijn.
Daarnaast wil Vlajo ondernemend onderwijs duurzaam verankeren door de vorming van ondernemende leerkrachten en docenten via train-the-trainer programma’s en ondersteunende dienstverlening aan lesgevers.

Vlajo website

Beschrijving 

Leerlingen van de derde graad kiezen of maken zelf hun eigen producten of diensten en vervolgens beheren ze hun Vlajo Mini-onderneming volgens de regels van de kunst: van brainstormen naar missie en doelen,  marktonderzoek doen en het productaanbod bepalen, startkapitaal verzamelen, je eigen businessplan uitschrijven, verkoopmomenten organiseren, aandeelhoudersvergaderingen organiseren en zo meer. De nadruk ligt op het doen: eerst denken en dan effectief doen!

Website mini-onderneming

Doel publiek 

Jongeren in het schoolparcours

  • Algemeen secundair onderwijs
  • Technisch en beroepssecundair secundair onderwijs
  • Secundair 3de graad
Duur en frequentie 

Die actie duurt 128 lestijden, gespreid over 1 (4u/week) of 2 (2u/week) schooljaren.

Participation 

De aantal deelnemers is van 5 tot 10 leerlingen/project.

Kost 

€ 12,-/deelnemer 

Beschikbaarheid 

Om verder te gaan, contacteer een regionale projectmedewerker !

Contact 

Ben Peeters - minionderneming@vlajo.org - 016 298476