Jieha ! Etisch Ondernemen | YET
Vlaamse Jonge Ondernemingen – Vlajo vzw
Vlaamse Jonge Ondernemingen – Vlajo vzw

Via praktijk- en ervaringsgerichte programma’s van in de kleuterklas tot aan de universiteit, wakkert Vlajo de ondernemingszin aan bij jongeren en krijgen ze de kans om belangrijke competenties in kaart te brengen en te ontwikkelen. Een 4D-pedagogisch plan gebaseerd op de 4 pijlers van ondernemerschap vormt hierbij het fundament van een doorleefde en sterk ontwikkelde leerlijn.
Daarnaast wil Vlajo ondernemend onderwijs duurzaam verankeren door de vorming van ondernemende leerkrachten en docenten via train-the-trainer programma’s en ondersteunende dienstverlening aan lesgevers.

Vlajo website

Beschrijving 

Jieha of Jong Initiatief voor Eerlijke Handel is een korte ondernemings-ervaring voor leerlingen van het derde, vierde of vijfde jaar secundair onderwijs. In kleine teams starten ze een eigen bedrijfje en proeven ze op die manier van ondernemen. Een Jieha-onderneming legt de focus op ondernemen met engagement.
De leerlingen commercialiseren een product of dienst of beiden en baseren zich daarbij op de 7 E’s van JiEha. De kunst bestaat erin om in het project een zo goed mogelijke balans te vinden tussen deze E's:

  • Economisch: een Jieha-bedrijf moet renderen en dus winst maken (om nadien ook de winst aan het goede doel te schenken).
  • Engagement: Jieha-teams zetten in op een goede samenwerking met hun goede doel.
  • Ecologisch: ze hebben aandacht voor ecologie én voor de ecologische impact die ze zelf hebben tijdens het runnen van hun bedrijfje.
  • Efficiënt: de teams moeten doordacht aan de slag en bewuste keuzes maken om het project te doen slagen.
  • Educatief: Jieha-leerlingen sensibiliseren rond een bepaald thema of het goede doel dat ze ondersteunen.
  • Eerlijk: de teams drijven handel met aandacht voor duurzame ontwikkeling (in ontwikkelingslanden).
  • Ethisch: een harmonieuze manier van ondernemen met een mooie balans tussen people, planet en profit.

Website Jieha !

Doel publiek 

Jongeren in het schoolparcours

  • Algemeen secundair onderwijs
  • Technisch en beroepssecundair secundair onderwijs
  • Secundair 2de graad
Duur en frequentie 

Jieha! duurt ongeveer 40 lestijden.

Participation 

De aantal deelnemers is van 10 tot 15 leerlingen/project.

Kost 

Die actie kost 8€ per deelnemer.

Contact 

Ben Peeters - jieha@vlajo.org - 016 298476