Droomfabriek | YET
Vlaamse Jonge Ondernemingen – Vlajo vzw
Vlaamse Jonge Ondernemingen – Vlajo vzw

Via praktijk- en ervaringsgerichte programma’s van in de kleuterklas tot aan de universiteit, wakkert Vlajo de ondernemingszin aan bij jongeren en krijgen ze de kans om belangrijke competenties in kaart te brengen en te ontwikkelen. Een 4D-pedagogisch plan gebaseerd op de 4 pijlers van ondernemerschap vormt hierbij het fundament van een doorleefde en sterk ontwikkelde leerlijn.
Daarnaast wil Vlajo ondernemend onderwijs duurzaam verankeren door de vorming van ondernemende leerkrachten en docenten via train-the-trainer programma’s en ondersteunende dienstverlening aan lesgevers.

Vlajo website

Beschrijving 

Doedel, de mascotte van De Vlajo Droomfabriek, neemt gedurende de 9 thema’s  de kinderen uit de hele basisschool (1e kleuterklas t.e.m. 6e leerjaar) mee op ondernemende ontdekkingstocht. De dro(o)medaris motiveert de leerlingen zodat ze gedreven aan de slag gaan met het thema.
We bieden een teamgerichte actieve workshop voor je school, als instap om met de Droomfabriek aan de slag te gaan.

Website van de Droomfabriek

Doel publiek 

Doelpubliek

  • Leerlingen uit kleuteronderwijs
  • Leerlingen uit lageronderwijs
Duur en frequentie 

De duur van die actie is afhankelijk van het thema, enkele lessessies gespreid over een 3-tal weken.

Participation 

Er is geen geen beperkingen voor het aantal deelnemers. Het gebeurt op klasniveau.

Kost 

Materiaal gratis via digitale weg, gratis toegang tot kenniscentrum na volgen van de workshop. (workshop voor leerkrachten ca. € 400,-/team).

Beschikbaarheid 

Om verder te gaan, contacteer één van de Vlajo projectmedewerkers basisonderwijs. Alle gegevens zijn beschikbaar op de website www.vlajo.org

Contact 

Jurn Vanden Meerssche - jurn.vandenmeerssche@vlajo.org - 016 298401