1819 | YET
1819
1819

1819 is de regionale bron bij uitstek voor informatie en oriëntatie van iedereen die onderneemt in Brussel. Ondernemers met een project in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vinden er gemakkelijk de nodige informatie en diensten om onder de beste voorwaarden vooruitgang te boeken, ongeacht het statuut of het stadium ervan. 

Informatie wordt op verschillende manieren aangeboden: infolijn, website (www.1819.be), collectieve infosessies …

De dienst is niet alleen een eerste aanspreekpunt, maar maakt ondernemers ook wegwijs in het Brusselse netwerk van instellingen en organisaties voor begeleiding. 1819 staat in contact met een bijzonder uitgebreid netwerk van publieke en private organisaties voor opleiding, begeleiding, financiering of ondersteuning van Brusselse ondernemers.  

Bovendien ijvert de dienst 1819 ervoor de ondernemerscultuur te verspreiden, vooral onder jongeren, vrouwen en werkzoekenden in Brussel. In die context coördineert de dienst de volgende projecten:

  •  "Young Entrepreneurs of Tomorrow" (YET) om jongeren warm te maken voor ondernemerschap.
  • "Women in Business" om vrouwen aan te moedigen om een onderneming op te richten.
  • Het "platform voor eigen jobcreatie" bestemd voor werkzoekenden en beheerd in samenwerking met Actiris.

De dienst 1819 is ondergebracht bij hub.brussels.

Beschrijving 

De dienst 1819 is een dienst van het Brussels Gewest voor bedrijven en ondernemers in Brussel. De dienst werkt telefonisch (1819), via mail (info@1819.be) en via een infopoint.

Op basis van een telefoongesprek identificeren onze consultants op basis van het bedrijfsprofiel, de behoeften en het type project, de juiste gesprekspartner die je kan begeleiden of preciezere informatie kan geven over het besproken onderwerp. Elk telefoongesprek wordt gevolgd door een e-mail, waarin de tevoren vermelde informatie, eventueel aangevuld met bijkomend onderzoek wordt samengevat.

De dienst 1819 biedt het volgende aan:

  • informatie en oriëntatie voor iedereen met een onderneming of een project in het Brussels Gewest;
  • een internetsite, waarop nuttige informatie en hulpmiddelen worden verzameld over ondernemerschap in Brussel: www.1819.be ;
  • collectieve informatiesessies getiteld "Een bedrijf starten in Brussel: 10 valkuilen die je moet vermijden" voor mensen die een project in het Brussels Gewest willen starten. De sessies worden twee dinsdagen per maand, afwisselend 's ochtends en 's avonds in het gebouw van Impulse gehouden. Raadpleeg de agenda van de dienst 1819 voor meer informatie.
Doel publiek 

Die actie is voor iedereen die een ondernemersproject wil starten of zijn bedrijf wil ontwikkelen.

Kost 

1819 is een gratis dienst

Beschikbaarheid 

De telefoondienst is bereikbaar van 8u30 tot 13u00 van maandag tot vrijdag. De infopoint 1819 is beschikbaar van maandag tot vrijdag van 13:00 tot 17:00 - Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

De collectieve sessies "Een bedrijf starten in Brussel: 10 valkuilen die je moet vermijden" vinden om de twee weken plaats (zie agenda voor exacte data)

Contact 

info@1819.be - Tél.: 1819