Vlaamse Jonge Ondernemingen – Vlajo vzw | YET

Vlaamse Jonge Ondernemingen – Vlajo vzw

Pas encore disponible en Français

Site web Vlajo

Actions liées 

Uniquement disponible en Néerlandais

Uniquement disponible en Néerlandais

Vlajo Challenge is een online educatief spel.

Team basisonderwijs werkte op vraag van een aantal scholen een nieuw concept uit: Vlajo schoolfeest.

Doedel, de mascotte van De Vlajo Droomfabriek, neemt gedurende de 9 thema’s  de kinderen uit de hele basisschool mee op ondernemende ontdekkingstocht.

Een Vlajo Innovatiekamp/dag is een  brainstorm voor teams van leerlingen derde graad secundair onderwijs en studenten hoger onderwijs die elkaar vooraf niet kennen

Met een belangrijke studie- of beroepskeuze in het vooruitzicht zitten heel wat jongeren met belangrijke vragen: wat verwachten bedrijven van afgestudeerden; welke vaardigheden zijn noodzakelijk om in een bedrijf succesvol mee te draaien en wat betekent ondernemerschap en ondernemer zijn nu precies?

Leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs starten een eigen bedrijfje op in het kader van  bedrijfsbeheer.

Talent4Event stimuleert zelfstandig denken en actief leren in het kader van talentontwikkeling.

Tijdens de Talentenstage werken leerlingen vanuit een talentgerichte benadering samen met een bedrijf.