Waarom moet de ondernemerszin van jongs af aan gestimuleerd worden? | YET

Vous êtes enseignants ? C'est par ici !

 

De scholen zouden aan de jonge kinderen reeds de mogelijkheid moeten bieden om ondernemersattitudes te ontwikkelen. Dat is de overtuiging van Laurence Lievens, trainer ondernemerspedagogie. Met haar organisatie Step 2 You, cel van de vzw ICHEC, voert ze reeds 20 jaar strijd om pedagogische tools te ontwikkelen voor leerlingen en leerkrachten. De doelstelling is steeds dezelfde: de talenten van het kind stimuleren tijdens de hele duur van zijn schooltijd.

 

Elk kind is een natuurlijke ondernemer

 

Toen ze besliste om Step 2 You op te richten was Laurence Lievens van één ding overtuigd: het kind is een natuurlijke ondernemer. Het heeft lef, is creatief, nieuwsgierig en volhardend en het bezit een oneindig vermogen om obstakels te overwinnen en te omzeilen. Ondernemen betekent in de eerste plaats een project opstarten, van een idee overgaan tot de uitvoering van dat idee, en daarbij al zijn talenten aanwenden. Laurence benadrukt dat: "zelfvertrouwen en zelfkennis twee fundamentele pijlers zijn om volwassen ondernemers te worden, burgers die hun plaats vinden in de samenleving". De school moet "leren leren" en aan de leerlingen de mogelijkheid bieden om zelfkennis te verwerven, om creatief te zijn en om anders te denken.

 

De pedagogische projecten Step 2 You zijn gebaseerd op het werk van Fleming, een pedagogisch onderzoeker. Het vermogen om een nieuwe situatie te lezen en om zich aan te passen, noemt hij "metacompetenties". Daarbij gaat het niet om het bieden van antwoorden op vragen en problemen die uit voorspelbare opdrachten ontstaan, maar om het leren beheren van de onzekerheid. Het kind wordt ertoe gebracht om de juiste vragen te stellen. Op die wijze kan het de middelen ontwikkelen om die problemen op te lossen.

 

Volgens verschillende studies zou een ondernemersbeleving de mogelijkheid bieden om uit te maken wat men wel en niet leuk vindt, en de remmingen, comfortzones, etc. te identificeren. Door van de deelnemers actoren te maken in plaats van toeschouwers of consumenten kan men zichzelf beter leren kennen.  Door van jongs af aan in te werken op de actiemotoren van de kinderen maken we hen meesters van hun eigen toekomst.

 

 

Cap’ten, kapitein van zijn project

 

Een van de grote successen van Step 2 You is het Cap’ten project. Deze tool wordt aangeboden aan kinderen vanaf 10 jaar. De methode, die ondersteund wordt door pedagogische tools, moet de kinderen leren om een ambitieus project op maat op te starten. Sinds de lancering in België in 2004 hebben jaarlijks zo'n 3500 kinderen in het Brusselse Gewest en in het Waalse Gewest aan het project deelgenomen.

 

Cap’ten biedt aan elk kind de kans om zijn meesterwerk te verwezenlijken. Om dat tot een goed einde te brengen, beschikt elk kind over een logboek, een toolkit dat het kind het hele jaar zal begeleiden. Bovendien ontvangt elk kind een gids en een piste die het stapsgewijs begeleiden bij de opbouw van zijn project. Aan de hand van een zelfevaluatietool kan het kind tevens wat afstand nemen en nadenken over het wijze waarop het te werk gaat.  In 2007 heeft het project de "Investment in People" European Enterprise Award gewonnen die werd uitgereikt door de Europese Commissie.

 

Het promoten van een positieve oriëntatie zou aan elke jongere de kans moeten bieden om zich bewust te worden van zijn/haar talenten. Aan de hand van een reeks projecten kunnen de leerkrachten een programma opstellen om de jongere te helpen bij het ontdekken van zijn eigen talenten. Op die wijze kan deze de nodige competenties verwerven om te groeien.  Laurence is ervan overtuigd dat elke persoon de middelen bezit voor zijn eigen ontwikkeling en evolutie.

 

Articles similaires

Si l’entrepreneuriat vous tente mais vous fait peur, pensez-le en mode coopératif. Qu’elles soient d’activités ou d’emploi, les coopératives se basent toutes sur le principe de la...
=> Vous vous lancez en tant que porteur de projet et vous êtes confrontés aux difficultés du monde entrepreneurial ? => Vous voulez mutualiser et coopérer avec d’autres porteurs...
Louis aborde le monde de l'entrepreneuriat "jeune" de façon décalée.
€ 600.000 directe steun voor ontwikkeling van de ondernemerscultuur bij Brusselse jongeren