Talent4Event | YET

Talent4Event

Description: 

Talent4Event stimuleert zelfstandig denken en actief leren in het kader van talentontwikkeling. Iedere leerling krijgt de kans zijn eigen talent(en) te ontdekken en beter te ontwikkelen. Tijdens dit project leren de leerlingen actief samenwerken. Afhankelijk van hun kwaliteiten nemen ze een verantwoordelijkheid op binnen de groep. Deze aanpak kan nadien in eender welk groepswerk toegepast worden.
Door breed evalueren wordt het leerproces van leerlingen via dit event beter in kaart gebracht. Zelfevaluatie- en peerevaluatiefiches werden hiervoor ontwikkeld.In dit project komt ondernemingszin sterk aan bod. Binnen het project wordt er in functie van ondernemingszin doelgericht gewerkt aan de VOETEN context 3 Sociorelationele ontwikkeling.

Website van Talent4Event

Public cible: 

Doelpubliek

  • Secundair 1ste graad
  • Secundair 2de graad
  • Begeleidende leercoaches
Volume horaire et fréquence: 

Die actie duurt 5 sessies, gespreid over 5 à 6 weken.

Participation: 

Het aantal deelnemers is ongeveer 15-20 leerlingen per project.

Cout: 

€ 1,- per talentenbandje/leerling
Eenmalige kost voor training leerkrachten, afhankelijk van de grootte van het team. Nadien gratis toegang tot digitaal kenniscentrum met werkmateriaal en handleiding.

Disponibilité: 

Om verder te gaan, contacteer Vlajo via de website of onderstaande contactgegevens

Contact: 

Ben Peeters - talent4event@vlajo.org - 016/298476