Ondernemers voor de Klas (OvK) | YET

Vous êtes enseignants ? C'est par ici !

Met een belangrijke studie- of beroepskeuze in het vooruitzicht zitten heel wat jongeren met belangrijke vragen: wat verwachten bedrijven van afgestudeerden; welke vaardigheden zijn noodzakelijk om in een bedrijf succesvol mee te draaien en wat betekent ondernemerschap en ondernemer zijn nu precies? Niets zo spannend als al deze vragen rechtstreeks aan enthousiaste ondernemers en bedrijfsleiders zelf te stellen!
Dit om het wederzijds begrip tussen werkgevers en toekomstige werknemers te vergroten en een positieve beeldvorming over ondernemerschap bij jongeren te creëren. Daarnaast wil Vlajo met dit initiatief ondernemende jongeren warm maken om een eigen onderneming op te starten.

OvK website

Pas encore disponible en Français

Site web Vlajo

Autres programmes pour 'M'inspirer et échanger'

3 jours d'exploration pour découvrir collectivement certains enjeux d’une thématique donnée en questionnant les spécificités socio-culturelles de certaines grandes villes de...
IRIS
Le parcours de création d’entreprise proposé par le Start Lab ICHEC est découpé par phase en fonction de la maturité du projet accompagné et réparti sur un maximum de 33 mois...
IRIS
7 jours pour vivre une expérience collective, aller à la rencontre d’acteurs de terrain, s’interroger sur notre modèle de société actuel, découvrir l’économie sociale et...
Une Junior-Entreprise (JE) est une asbl étudiante fonctionnant sur le modèle d’un cabinet de conseil. Elle permet aux étudiants de mettre en pratique leurs acquis pour le...