Droomfabriek | YET

Droomfabriek

Description: 

Doedel, de mascotte van De Vlajo Droomfabriek, neemt gedurende de 9 thema’s  de kinderen uit de hele basisschool (1e kleuterklas t.e.m. 6e leerjaar) mee op ondernemende ontdekkingstocht. De dro(o)medaris motiveert de leerlingen zodat ze gedreven aan de slag gaan met het thema.
We bieden een teamgerichte actieve workshop voor je school, als instap om met de Droomfabriek aan de slag te gaan.

Website van de Droomfabriek

Public cible: 

Doelpubliek

  • Leerlingen uit kleuteronderwijs
  • Leerlingen uit lageronderwijs
Volume horaire et fréquence: 

De duur van die actie is afhankelijk van het thema, enkele lessessies gespreid over een 3-tal weken.

Participation: 

Er is geen geen beperkingen voor het aantal deelnemers. Het gebeurt op klasniveau.

Cout: 

Materiaal gratis via digitale weg, gratis toegang tot kenniscentrum na volgen van de workshop. (workshop voor leerkrachten ca. € 400,-/team).

Disponibilité: 

Om verder te gaan, contacteer één van de Vlajo projectmedewerkers basisonderwijs. Alle gegevens zijn beschikbaar op de website www.vlajo.org

Contact: 

Jurn Vanden Meerssche - jurn.vandenmeerssche@vlajo.org - 016 298401