JumpZO : Jump naar Zelfstandige Ondernemen

Een heel nieuw innovatief project

JumpZO biedt aan leerlingen van de derde graad van het Nederlandstalig secundair onderwijs concrete workshops op maat van de klasgroep, studierichting én de Brusselse arbeidsmarkt, om kennis te maken met het ondernemerschap. Dit aanbod is gratis en wordt ingepland op maat van de schoolkalender.

JumpZO richt zich ook naar, niet schoolgaande jongeren, bijvoorbeeld in het kader van vrijetijdsactiviteiten. Activiteiten worden aangeboden op maat van een halve of een hele dag, aangepast aan de interesse van de jongeren.

Tenslotte wil JumpZO ook leerkrachten en jongerenbegeleiders informeren over de mogelijkheden van het ondernemerschap.

Drie complementaire organisaties

Tracé Brussel vzw  realiseert dit project in samenwerking met de UNIZO-Stichting Onderwijs & Ondernemen en Syntra Brussel.

Die drie organisaties die al actieve op de brusselse grond zijn, hebben hun eigen competenties :

  • Tracé Brussel probeert de werkloosheid in onze hoofdstad aan te pakken. Haar missie? De positie op de arbeidsmarkt versterken van alle werkzoekenden, zeker van kwetsbare groepen, en hun inschakeling bevorderen.
  • UNIZO Stichting Onderwijs & Ondernemen heeft een uitgebreide ervaring in het sensibiliseren van jongeren voor ondernemerschap. Die organisatie kent de ondernemerswereld als geen ander en is best geplaatst om de brug tussen de onderwijs- en de ondernemerswerelduit te bouwen en te bestendigen.
  • Syntra is een opleidingscentrum voor (toekomstige) ondernemers en jongeren vanaf 15 jaar. Haar programma "Leertijd", voor jongeren tussen 15 en 25 jaar, combineert werken en leren via alternerend leren. Voor alle die jongeren is ondernerschap een optie.

 "Als werkelijk ‘elk talent telt’ is het onze plicht om tijdig te zoeken naar het meest geschikte traject voor elk individu".